Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16012+A1
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance
Třídicí znak:730341
Schválena:3.7.2015
Vydána:1.8.2015
Účinnost od:1.9.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1442 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama