Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak:730035
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1991-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:482 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama