Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1994-1-1
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1994-1-1 ed. 2 (73 1470) z února 2011.
Třídicí znak:731470
Schválena:30.6.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:102
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1994-1-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3331 kB
Opravy:UR 6.07, *1 2.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 3.10, *Z2 1.11, *Z3 2.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: NA ed. A
OPRAVA JE ZRUŠENA
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.2.2012
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:113 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.2007
Věstník:6/2007
Účinnost od:1.7.2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:20 kB
 
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:158 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2011
Věstník:1/2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:127 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2011
Věstník:2/2011
Účinnost od:1.3.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama