Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 140-11
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 11: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact sound by floor coverings on lightweight reference floors
Třídicí znak:730511
Schválena:21.11.2005
Vydána:1.12.2005
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.5.2011
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 140-11:2005, ISO 140-11:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1135 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama