Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures
Třídicí znak:730318
Schválena:24.3.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:92
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 13791:2004, ISO 13791:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:873 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama