Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 13823
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:General principles on the design of structures for durability
Třídicí znak:730043
Schválena:21.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:570 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama