Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1992-4
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Třídicí znak:731220
Schválena:10.8.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:130
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2914 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama