Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1381
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
Třídicí znak:731766
Schválena:2.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:406 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama