Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10077-1
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000)
Třídicí znak:730567
Schválena:20.7.2001
Vydána:1.8.2001
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.6.2007
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 10077-1:2000, ISO 10077-1:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:795 kB
Opravy:*1 11.01, *2 5.04 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2001
Věstník:11/2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:52 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2004
Věstník:5/2004
Účinnost od:1.6.2004
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:89 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama