Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0835
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN 73 0835 ed. 2 ze září 2020.
Třídicí znak:730835
Schválena:16.3.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:362 kB
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20, *Z3 9.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2013
Věstník:2/2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2020
Věstník:2/2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:175 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2020
Věstník:9/2020
Účinnost od:1.10.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:137 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama