Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15269-10
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel rolling shutter assemblies
Třídicí znak:730868
Schválena:1.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:767 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama