Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13363-2
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solar protection device combined with glazing - Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method
Třídicí znak:730303
Schválena:14.11.2005
Vydána:1.12.2005
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13363-2:2005, EN 13363-2/AC:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:324 kB
Opravy:*1 7.06 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2006
Věstník:7/2006
Účinnost od:1.8.2006
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:97 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama