Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

bylo nalezeno 867 norem

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení
Třídicí znak:750000
Účinnost od:1.12.2021

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750000
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750000
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN 75 0101
Vodní hospodářství - Základní terminologie
Třídicí znak:750101
Účinnost od:1.10.2003
Změny:*Z1 4.09

ČSN 75 0110
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
Třídicí znak:750110
Účinnost od:1.5.2010

ČSN 75 0120
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Třídicí znak:750120
Účinnost od:1.7.2009

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
Třídicí znak:750150
Účinnost od:1.6.2008
Opravy:*1 7.22
Změny:*Z1 2.13

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750150
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 1085
Čištění odpadních vod - Slovník
Třídicí znak:750160
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1085
Čištění odpadních vod - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750160
Účinnost od:1.12.1998
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN 75 0161
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
Třídicí znak:750161
Účinnost od:1.11.2008
Změny:*Z1 2.13

ČSN EN 16323
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Třídicí znak:750162
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 16323
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750162
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN ISO 6107-1
Jakost vod - Slovník - Část 1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2023

ČSN ISO 6107-2
Jakost vod - Slovník - Část 2
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.6.2023

ČSN ISO 6107-5
Jakost vody - Slovník - Část 5
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.6.2023

ČSN ISO 6107-6
Jakost vod - Slovník - Část 6
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.6.2023

ČSN ISO 6107-7
Jakost vod - Slovník - Část 7
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.6.2023

ČSN ISO 6107
Kvalita vod - Slovník
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.6.2023

ČSN 75 0176
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody
Třídicí znak:750176
Účinnost od:1.1.2015

ČSN ISO 20670
Opětovné využití vody - Slovník
Třídicí znak:750180
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:750210
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750210
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750210
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN 75 0250
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
Třídicí znak:750250
Účinnost od:1.10.2012
Opravy:*1 4.13

ČSN 75 0748
Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
Třídicí znak:750748
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN 14396
Pevně zabudované žebříky v šachtách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750749
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.5.2014

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.1.1993
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN 75 2405
Vodohospodářská řešení vodních nádrží
Třídicí znak:752405
Účinnost od:1.5.2017

ČSN 75 2411
Zdroje požární vody
Třídicí znak:752411
Účinnost od:1.4.2021

ČSN 75 2411
Zdroje požární vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:752411
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 805
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Třídicí znak:755011
Účinnost od:1.9.2001
Opravy:*1 7.12
Změny:*Z1 1.11, *Z2 8.18

ČSN EN 14801
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Třídicí znak:755013
Účinnost od:1.5.2007

ČSN 75 5020
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů
Třídicí znak:755020
Účinnost od:1.11.2023

ČSN 75 5025
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
Třídicí znak:755025
Účinnost od:1.8.1994

ČSN EN 15975-1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15975-2
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

TNI CEN/TR 17801
Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách
Třídicí znak:755040
Účinnost od:1.12.2022

ČSN 75 5050-1
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 75 5050-2
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.5.2016

ČSN 75 5050-3
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.4.2016
Opravy:*1 9.16

ČSN 75 5050
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 17818
Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití - Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného
Třídicí znak:755051
Účinnost od:1.5.2024

ČSN 75 5115
Jímání podzemní vody
Třídicí znak:755115
Účinnost od:1.7.2010
Změny:*Z1 12.12

ČSN 75 5115
Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755115
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN 75 5201
Navrhování úpraven vody
Třídicí znak:755201
Účinnost od:1.5.2023

ČSN 75 5201
Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755201
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN 75 5201
Navrhování úpraven vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755201
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN 14095
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755202
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 14095
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755202
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 14743+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755203
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14743
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755203
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14812+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755204
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14812
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755204
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14897+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755210
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14897
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755210
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14898+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755211
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14898
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755211
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpací stanice
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpacie stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.10.1992
Platnost ukončena:1.5.2006

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpací stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN 75 5355
Vodojemy
Třídicí znak:755355
Účinnost od:1.12.2021

ČSN 75 5355
Vodojemy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755355
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN 1508
Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Třídicí znak:755356
Účinnost od:1.2.2000

ČSN EN 12897+A1
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 12897+A1
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.8.2020
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
Třídicí znak:755401
Účinnost od:1.4.2020

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755401
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755401
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 1444
Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi
Třídicí znak:755406
Účinnost od:1.5.2003

TNI CEN/TR 16355
Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
Třídicí znak:755407
Účinnost od:1.5.2013

ČSN 75 5409
Vnitřní vodovody
Třídicí znak:755409
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 806-2
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 806-3
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 6.09

ČSN EN 806-4
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 806-5
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.8.2012

ČSN 75 5411
Vodovodní přípojky
Třídicí znak:755411
Účinnost od:1.5.2006
Změny:*Z1 9.17

ČSN 75 5411
Vodárenství. Vodovodní přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755411
Účinnost od:1.9.1994
Platnost ukončena:1.5.2006

ČSN EN 14506
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C
Třídicí znak:755412
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14451
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 10 až DN 50 včetně - Skupina D - Druh A
Třídicí znak:755413
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 14451
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755413
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN 14451
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755413
Účinnost od:1.2.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 14452
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B
Třídicí znak:755414
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 12729
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
Třídicí znak:755415
Účinnost od:1.11.2023

ČSN EN 12729
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755415
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN 12729
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755415
Účinnost od:1.9.2023
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s nekruhovým přelivem (neomezeným) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s přívodem vzduchu a přelivem - Skupina A - Druh C
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755417
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13079
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D
Třídicí znak:755417
Účinnost od:1.9.2004
Opravy:UR 9.04

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.11.2023

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.9.2023
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C
Třídicí znak:755419
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 13959
Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D
Třídicí znak:755420
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14453
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C
Třídicí znak:755421
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14454
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A
Třídicí znak:755422
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14455
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B
Třídicí znak:755423
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14622
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F
Třídicí znak:755424
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14623
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G
Třídicí znak:755425
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14367
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A
Třídicí znak:755426
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13433
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
Třídicí znak:755427
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 13433
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755427
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 13433
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755427
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 13434
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
Třídicí znak:755428
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 13434
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755428
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 13434
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755428
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 15096
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druh B a druh D - Obecné technické specifikace
Třídicí znak:755429
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 15096
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755429
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.2.2021

ČSN EN 15096
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755429
Účinnost od:1.2.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 15768
Indikace vodou vyluhovatelných organických látek z materiálů v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě metodou GC-MS
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755430
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN 75 5455
Výpočet vnitřních vodovodů
Třídicí znak:755455
Účinnost od:1.3.2014
Změny:*Z1 12.18

ČSN 75 5455
Výpočet vnitřních vodovodů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755455
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13076
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
Třídicí znak:755461
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 1717
Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
Třídicí znak:755462
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 13443-1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 mikronů do 150 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13443-2
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 mikronu do méně než 80 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13443-1+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.4.2008

ČSN EN 13443-2+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755464
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 14395-1
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:755465
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14652+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755466
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14652
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755466
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup
Třídicí znak:755467
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755467
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 15161
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy
Třídicí znak:755468
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 15219+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755469
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 15219
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755469
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 15664-1
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 15664-2
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 15664-1+A1
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 16056
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro hodnocení pasivního vlivu korozivzdorných ocelí a dalších slitin
Třídicí znak:755471
Účinnost od:1.2.2024

ČSN EN 16056
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755471
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 16056
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755471
Účinnost od:1.11.2023
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN EN 16057
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení
Třídicí znak:755472
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 16058
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda
Třídicí znak:755473
Účinnost od:1.1.2013

TNI CEN/TR 16364
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Třídicí znak:755474
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15848
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755480
Účinnost od:1.10.2010

ČSN 75 5490
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
Třídicí znak:755490
Účinnost od:1.12.2001
Opravy:*1 3.24

ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
Třídicí znak:755630
Účinnost od:1.3.2022

ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755630
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.1.2023

ČSN EN 16401
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru
Třídicí znak:755632
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 16399
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755633
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16400
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755634
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16380
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný
Třídicí znak:755635
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16381
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755636
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 15032+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 15032
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15072+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15073+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 16038
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755651
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15796
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý
Třídicí znak:755654
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15798
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky
Třídicí znak:755655
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15799
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí
Třídicí znak:755656
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 15797
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa
Třídicí znak:755657
Účinnost od:1.1.2023

ČSN EN 16037
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755660
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 12901
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice
Třídicí znak:755701
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 12902
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení
Třídicí znak:755702
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12903
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí
Třídicí znak:755703
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12903
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755703
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12904
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk
Třídicí znak:755704
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
Třídicí znak:755705
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755705
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza
Třídicí znak:755706
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755706
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál
Třídicí znak:755707
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755707
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12909
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit
Třídicí znak:755709
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12909
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755709
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12910
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek
Třídicí znak:755710
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12910
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755710
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek
Třídicí znak:755711
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755711
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt
Třídicí znak:755712
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755712
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12913
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina
Třídicí znak:755713
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12913
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit
Třídicí znak:755714
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755714
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13753
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý
Třídicí znak:755718
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 13753
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755718
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 14369
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým
Třídicí znak:755719
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 16070
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit
Třídicí znak:755720
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 13754
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
Třídicí znak:755721
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 13754
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755721
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13752
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 13752
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13752
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 14368
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým
Třídicí znak:755723
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
Třídicí znak:755725
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755725
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 15795
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany
Třídicí znak:755800
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 878
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý
Třídicí znak:755801
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 17034
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý
Třídicí znak:755802
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 881
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755802
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 883
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755804
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 888
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Třídicí znak:755806
Účinnost od:1.8.2023

ČSN EN 888
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755806
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN EN 889
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
Třídicí znak:755807
Účinnost od:1.8.2023

ČSN EN 889
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755807
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.10.2023

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
Třídicí znak:755809
Účinnost od:1.10.2023

ČSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755809
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 1405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Třídicí znak:755810
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 1405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755810
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Třídicí znak:755811
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755811
Účinnost od:1.4.2010
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 1407
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Třídicí znak:755812
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 1407
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755812
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Třídicí znak:755813
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755813
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN EN 1409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Třídicí znak:755814
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 1409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755814
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN EN 1410
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Třídicí znak:755815
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 1410
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755815
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN EN 885
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755817
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 886
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755818
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 935
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)
Třídicí znak:755820
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 14664
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický
Třídicí znak:755821
Účinnost od:1.1.2024

ČSN EN 14664
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755821
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.1.2024

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 1278
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon
Třídicí znak:755832
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16370
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán
Třídicí znak:755848
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 16370
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755848
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý
Třídicí znak:755851
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1198
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755856
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1199
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755857
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1200
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný
Třídicí znak:755858
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1201
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný
Třídicí znak:755859
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1202
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný
Třídicí znak:755860
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1203
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný
Třídicí znak:755861
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1204
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Třídicí znak:755862
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1205
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný
Třídicí znak:755863
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1206
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný
Třídicí znak:755864
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1207
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný
Třídicí znak:755865
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1208
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý
Třídicí znak:755866
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1210
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný
Třídicí znak:755867
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1211
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný
Třídicí znak:755868
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1212
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný
Třídicí znak:755869
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12122
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku
Třídicí znak:755876
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 13177
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol
Třídicí znak:755883
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 973
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů
Třídicí znak:755886
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý a uhličitan vápenato-hořečnatý - Metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 1017+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN 1018+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Opravy:*1 8.08, *2 5.10

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 15030+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Opravy:*1 5.10

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno
Třídicí znak:755893
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 14805
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií
Třídicí znak:755897
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN 14805
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755897
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.12.2022

ČSN EN 16003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý
Třídicí znak:755898
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý
Třídicí znak:755899
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 17215
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody
Třídicí znak:755900
Účinnost od:1.11.2019

ČSN 75 5911
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Třídicí znak:755911
Účinnost od:1.5.1995
Změny:*Z1 3.07

TNI CEN/TR 16928
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
Třídicí znak:756020
Účinnost od:1.1.2018

ČSN 75 6081
Žumpy
Třídicí znak:756081
Účinnost od:1.5.2007

ČSN 75 6081
Žumpy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756081
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.3.2024

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.11.2004
Změny:*1 3.97, *2 4.99, *Z3 3.03

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.5.2012
Opravy:*1 3.05, *2 6.08, *3 9.08

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.5.2012
Platnost ukončena:1.3.2024
Opravy:*1 4.13

ČSN EN 16933-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.3.2023

ČSN EN 16933-1
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Fyzický návrh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.10.2022
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 752-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 5.97

ČSN EN 752-2
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-4
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 12.98

ČSN EN 752-5
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-6
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-7
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 752
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 1671
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756111
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 1091
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756112
Účinnost od:1.8.1998
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 16932-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 16932-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-2
Venkovní tlakové systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 2: Přetlakové systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 16932-3
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy
Třídicí znak:756113
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 16932-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Čerpací systémy - Část 3: Podlahové systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756113
Účinnost od:10.11.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 9.10

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.3.2024

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.11.2023
Platnost ukončena:1.3.2024

ČSN EN 13508-1
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN 75 6190
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Třídicí znak:756190
Účinnost od:1.12.2001
Změny:*Z1 6.04

ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Třídicí znak:756230
Účinnost od:1.3.2022

ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756230
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN 75 6261
Dešťové nádrže
Třídicí znak:756261
Účinnost od:1.10.2004
Opravy:*1 9.06

ČSN 75 6261
Dešťové nádrže
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756261
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.10.2004
Opravy:1.98

ČSN 75 6262
Odlehčovací komory
Třídicí znak:756262
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 476
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.2.2023

ČSN EN 476
Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 476
Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2022

ČSN EN 476
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.11.2022
Platnost ukončena:1.2.2023

ČSN EN 13380
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756304
Účinnost od:1.7.2002

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756305
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na specielně navržené stavební dílce stok a kanalizačních přípojek pro bezvýkopové technologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756305
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.7.2005

ČSN 75 6306
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Třídicí znak:756306
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 75 6307
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756307
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 16506
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Třídicí znak:756308
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 16397-1
Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky
Třídicí znak:756320
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 16397-2
Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem
Třídicí znak:756320
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.11.2014

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.8.2006
Opravy:UR 11.96
Změny:*1 11.98

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.10.2017

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12255-1
Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-3
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.6.2024

ČSN EN 12255-3
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.6.2024

ČSN EN 12255-4
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.11.2023

ČSN EN 12255-4
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN 12255-4
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.9.2023
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 12255-5
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2000
Platnost bude ukončena:1.7.2024

ČSN EN 12255-5
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.7.2024

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.11.2023
Platnost bude ukončena:1.7.2024

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.7.2024

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 12255-7
Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-8
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-9
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2024

ČSN EN 12255-9
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.4.2024

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.1.2024

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.10.2023

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.10.2023
Platnost ukončena:1.1.2024

ČSN EN 12255-11
Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.2.2024

ČSN EN 12255-11
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.9.2023

ČSN EN 12255-11
Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.9.2023
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN EN 12255-12
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 12255-13
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.3.2024

ČSN EN 12255-13
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 12255-13
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.11.2023
Platnost ukončena:1.3.2024

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.6.2024

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Hygienizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.11.2023
Platnost ukončena:1.6.2024

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 12255-16
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 12255-16
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 12255-16
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.3.2022
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN CEN/TR 12566-2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2006

ČSN CEN/TR 12566-5
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*A1 5.05, *Z2 8.17

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2009
Opravy:*1 11.06

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-4
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-6
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-7
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-3+A1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12566-3+A2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

TNI CEN/TR 15897
Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)
Třídicí znak:756405
Účinnost od:1.4.2020

ČSN 75 6406
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
Třídicí znak:756406
Účinnost od:1.3.2020

ČSN 75 6406
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756406
Účinnost od:1.5.1996
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN 75 6415
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
Třídicí znak:756415
Účinnost od:1.8.2020

ČSN 75 6415
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756415
Účinnost od:1.11.2001
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN 75 6505
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Třídicí znak:756505
Účinnost od:1.8.1991

ČSN EN 858-2
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
Třídicí znak:756510
Účinnost od:1.1.2004

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.1.2009

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1825-1
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 1825-2
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.8.2003

ČSN 75 6560
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
Třídicí znak:756560
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.2.2014
Změny:*Z1 10.15

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN EN 12056-1
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-2
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Opravy:*1 11.01
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-3
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03, *Z2 1.14

ČSN EN 12056-4
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-5
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12109
Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy
Třídicí znak:756761
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN 75 6780
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích
Třídicí znak:756780
Účinnost od:1.10.2021
Změny:*Z1 10.22

TNI CEN/TR 17614
Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 16941-1
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.1.2019
Platnost bude ukončena:1.7.2024

ČSN EN 16941-1
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.7.2024

ČSN EN 16941-1
Systémy pro využítí nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití dešťových vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.8.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 16941-2
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody
Třídicí znak:756781
Účinnost od:1.9.2021

ČSN 75 6790
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
Třídicí znak:756790
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN 13508-1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 13508-1
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.1.2012
Opravy:*1 9.07

ČSN EN 13508-2+A1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 14654-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 14654-1
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2015

ČSN EN 14654-1
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN 14654-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 14654-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 14654-2
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN 14654-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 2: Sanace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 14654-3
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN 14654-3
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN 14654-4
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 14654-4
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.8.2021
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756909
Účinnost od:1.11.2004

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756909
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.11.2004
Změny:*1 4.99

ČSN P ISO/TS 13530
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod
Třídicí znak:757010
Účinnost od:1.3.2010

ČSN P CEN/TS 16800
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 16800
Návod pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN P CEN/TS 16800
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 16493
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
Třídicí znak:757012
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 16164
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů
Třídicí znak:757013
Účinnost od:1.9.2013

ČSN ISO 29201
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod
Třídicí znak:757014
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
Třídicí znak:757015
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757015
Účinnost od:1.2.2018
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 17994
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami
Třídicí znak:757017
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 16101
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení
Třídicí znak:757019
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 16260
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí
Třídicí znak:757020
Účinnost od:1.5.2013

TNI 75 7021
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
Třídicí znak:757021
Účinnost od:1.2.2014

ČSN ISO 8466-1
Kvalita vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod - Část 1: Lineární kalibrační funkce
Třídicí znak:757031
Účinnost od:1.6.2023

ČSN ISO 11352
Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality
Třídicí znak:757032
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN ISO 5667-1
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.1.2024

ČSN EN ISO 5667-1
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2022
Platnost ukončena:1.3.2023

ČSN EN ISO 5667-1
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.3.2023
Platnost ukončena:1.1.2024

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Opravy:*1 12.13

ČSN EN ISO 5667-6
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017
Změny:*A11 11.20

ČSN EN ISO 5667-13
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN ISO 5667-14
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 5667-15
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 5667-16
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 5667-23
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2011

ČSN ISO 5667-4
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2018

ČSN ISO 5667-5
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 5667-6
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN ISO 5667-10
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.8.2021

ČSN ISO 5667-11
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 5667-12
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.9.2018

ČSN ISO 5667-17
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 5667-21
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.9.2011

ČSN ISO 5667-22
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2018

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 17075+A1
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Kontinuální měřicí zařízení
Třídicí znak:757060
Účinnost od:1.11.2023

ČSN EN 17075
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757060
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN EN 16479
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy zkoušení shody pro zařízení k monitoringu vod - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
Třídicí znak:757061
Účinnost od:1.11.2023

ČSN 75 7171
Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy
Třídicí znak:757171
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 75 7300
Kvalita vod - Chemický a fyzikální rozbor - Obecná ustanovení a pokyny
Třídicí znak:757300
Účinnost od:1.2.2024

ČSN 75 7315
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
Třídicí znak:757315
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 13052-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:757332
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2015

ČSN EN 12873-2
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN 12873-2
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN 12873-3
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 12873-3
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 12873-4
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN 12873-4
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.7.2022
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN 14944-1
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti
Třídicí znak:757334
Účinnost od:1.6.2024

ČSN EN 14944-1
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757334
Účinnost od:1.2.2024
Platnost ukončena:1.6.2024

ČSN EN 14944-3
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků
Třídicí znak:757334
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN 16421
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů
Třídicí znak:757335
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15768
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS
Třídicí znak:757336
Účinnost od:1.2.2016

ČSN 75 7340
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy
Třídicí znak:757340
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 16479
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757340
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.11.2023

ČSN 75 7342
Kvalita vod - Stanovení teploty
Třídicí znak:757342
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 7027-1
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody
Třídicí znak:757343
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 7027-2
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod
Třídicí znak:757343
Účinnost od:1.10.2019

ČSN 75 7346
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných látek
Třídicí znak:757346
Účinnost od:1.2.2024

ČSN 75 7350
Kvalita vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek
Třídicí znak:757350
Účinnost od:1.2.2024

ČSN 75 7358
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace
Třídicí znak:757358
Účinnost od:1.6.2013

ČSN 75 7360
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
Třídicí znak:757360
Účinnost od:1.7.2013

TNI 75 7364
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 7887
Kvalita vod - Stanovení barvy
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 10523
Jakost vod - Stanovení pH
Třídicí znak:757365
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7367
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
Třídicí znak:757367
Účinnost od:1.4.2011

ČSN 75 7385
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:757385
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 11885
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Třídicí znak:757387
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN ISO 17294-2
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
Třídicí znak:757388
Účinnost od:1.5.2024

ČSN EN ISO 17294-2
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757388
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.5.2024

ČSN ISO 15923-1
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí
Třídicí znak:757389
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN ISO 10304-1
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
Třídicí znak:757391
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN ISO 10304-4
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 4: Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo znečištěných vodách
Třídicí znak:757391
Účinnost od:1.11.2022

ČSN ISO 23695
Kvalita vod - Stanovení amoniakálního dusíku ve vodě s použitím zkumavek
Třídicí znak:757395
Účinnost od:1.5.2024

ČSN ISO 23696-1
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem
Třídicí znak:757396
Účinnost od:1.5.2024

ČSN ISO 23696-2
Kvalita vod - Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou
Třídicí znak:757396
Účinnost od:1.5.2024

ČSN ISO 23697-1
Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:757397
Účinnost od:1.7.2024

ČSN ISO 23697-2
Kvalita vod - Stanovení celkového vázaného dusíku (ST-TNb) ve vodě s použitím zkumavek - Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:757397
Účinnost od:1.7.2024

ČSN ISO 17378-2
Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757403
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 11206
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)
Třídicí znak:757411
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 14403-1
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN ISO 14403-2
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7415
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická
Třídicí znak:757415
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 7393-2
Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu
Třídicí znak:757419
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 75 7422
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757422
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN ISO 19340
Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)
Třídicí znak:757427
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 12846
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
Třídicí znak:757439
Účinnost od:1.12.2012

ČSN 75 7455
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757455
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 17289
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem
Třídicí znak:757461
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 5814
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou
Třídicí znak:757463
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN ISO 15681-2
Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757464
Účinnost od:1.8.2019

ČSN 75 7477
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým
Třídicí znak:757477
Účinnost od:1.4.2010
Opravy:*1 5.10

ČSN ISO 22743
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757478
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P ISO/TS 17379-2
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757480
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7481
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Třídicí znak:757481
Účinnost od:1.4.2011

TNI 75 7507
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Třídicí znak:757507
Účinnost od:1.3.2015

ČSN 75 7509
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Třídicí znak:757509
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 11349
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:757510
Účinnost od:1.9.2011

ČSN EN ISO 5815-1
Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřed'ovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny
Třídicí znak:757520
Účinnost od:1.5.2020

TNI 75 7521
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.3.2013

ČSN ISO 15705
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.10.2008
Opravy:*1 5.23

ČSN ISO 6060
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
Třídicí znak:757522
Účinnost od:1.1.2009
Opravy:*1 6.10
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN ISO 20236
Kvalita vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového vázaného dusíku (TNb) a rozpuštěného vázaného dusíku (DNb) po katalytickém spalování za vysoké teploty
Třídicí znak:757524
Účinnost od:1.8.2022

ČSN ISO 29441
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí
Třídicí znak:757526
Účinnost od:1.9.2011

TNI 75 7531
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Třídicí znak:757531
Účinnost od:1.12.2012

ČSN ISO 16265
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757533
Účinnost od:1.12.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7536
Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)
Třídicí znak:757536
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN ISO 21253-1
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Třídicí znak:757549
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 21253-2
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek
Třídicí znak:757549
Účinnost od:1.5.2020

ČSN ISO 28540
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757556
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 16691
Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757557
Účinnost od:1.4.2016

ČSN ISO 11423-1
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 11423-2
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 20596-2
Kvalita vod - Stanovení cyklických těkavých methylsiloxanů ve vodách - Část 2: Metoda extrakce kapalina-kapalina s plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757560
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 20595
Kvalita vod - Stanovení vybraných vysoce těkavých organických látek ve vodách - Metoda používající plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii se statickou technikou headspace (HS-GC-MS)
Třídicí znak:757570
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 16161
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod
Třídicí znak:757573
Účinnost od:1.2.2013

ČSN ISO 20179
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí
Třídicí znak:757574
Účinnost od:1.9.2006

ČSN ISO 27108
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757579
Účinnost od:1.4.2013
Změny:*Z1 2.14

ČSN ISO 21458
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí
Třídicí znak:757582
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 25101
Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757586
Účinnost od:1.4.2010

ČSN P ISO/TS 11370
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)
Třídicí znak:757588
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 24293
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
Třídicí znak:757589
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 17858
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757591
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P ISO/TS 28581
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757592
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 12010
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
Třídicí znak:757593
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN ISO 12010
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757593
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN P CEN/TS 16692
Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem
Třídicí znak:757594
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 16694
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757595
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 16693
Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757596
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN ISO 17943
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
Třídicí znak:757597
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 18635
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
Třídicí znak:757598
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 18635
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757598
Účinnost od:1.11.2016
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN ISO 21676
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
Třídicí znak:757599
Účinnost od:1.8.2019
Změny:*Z1 2.22

ČSN 75 7600
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
Třídicí znak:757600
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN ISO 22017
Kvalita vod - Návod pro rychlá měření radioaktivity při radiační mimořádné situaci
Třídicí znak:757605
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN 75 7611
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa
Třídicí znak:757611
Účinnost od:1.2.2021

ČSN 75 7612
Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757612
Účinnost od:1.2.2020

ČSN 75 7613
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757613
Účinnost od:1.10.2014

ČSN 75 7615
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
Třídicí znak:757615
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 9696
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 13164-1
Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-2
Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-3
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13164-4
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.2.2024

ČSN EN ISO 13164-4
Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757618
Účinnost od:1.9.2020
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN EN ISO 13165-1
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 13165-2
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 13165-2
Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020
Platnost ukončena:1.5.2023

ČSN EN ISO 13165-3
Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama
Třídicí znak:757619
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN ISO 22908
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757621
Účinnost od:1.9.2020

ČSN 75 7622
Kvalita vod - Stanovení radia 226
Třídicí znak:757622
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 75 7623
Kvalita vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
Třídicí znak:757623
Účinnost od:1.2.2024

ČSN 75 7623
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757623
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:1.2.2024

ČSN 75 7624
Kvalita vod - Stanovení radonu 222
Třídicí znak:757624
Účinnost od:1.3.2019

ČSN 75 7625
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
Třídicí znak:757625
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7626
Kvalita vod - Stanovení polonia 210
Třídicí znak:757626
Účinnost od:1.2.2022

ČSN 75 7627
Kvalita vod - Stanovení olova 210
Třídicí znak:757627
Účinnost od:1.11.2015

ČSN 75 7628
Kvalita vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou
Třídicí znak:757628
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Radionuklidy emitující záření gama - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Třídicí znak:757630
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757630
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.3.2022
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN ISO 22515
Kvalita vod - Železo 55 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757634
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.1.2020
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Uhlík 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757636
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757636
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
Třídicí znak:757637
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757637
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Polonium 210 - Zkušební metoda spektrometrií záření alfa
Třídicí znak:757638
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757638
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 13163
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757639
Účinnost od:1.10.2022

ČSN EN ISO 13163
Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757639
Účinnost od:1.1.2020
Platnost ukončena:1.10.2022

ČSN EN ISO 22125-1
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757640
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN ISO 22125-2
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Třídicí znak:757640
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 16698
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod
Třídicí znak:757700
Účinnost od:1.5.2016

ČSN 75 7701
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
Třídicí znak:757701
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN ISO 10870
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu
Třídicí znak:757703
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 17136
Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod
Třídicí znak:757704
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 17204
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod
Třídicí znak:757704
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 15910
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami
Třídicí znak:757705
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 13946
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757707
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14757
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
Třídicí znak:757708
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN ISO 16665
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování
Třídicí znak:757709
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 75 7712
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu
Třídicí znak:757712
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7713
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu
Třídicí znak:757713
Účinnost od:1.12.2015

ČSN 75 7714
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
Třídicí znak:757714
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7715
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Třídicí znak:757715
Účinnost od:1.7.2015

ČSN 75 7717
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
Třídicí znak:757717
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 15708
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Třídicí znak:757719
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 14614
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek
Třídicí znak:757723
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 15843
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek
Třídicí znak:757725
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 16039
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer
Třídicí znak:757726
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 16870
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer
Třídicí znak:757727
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 16150
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod
Třídicí znak:757728
Účinnost od:1.12.2012

TNI CEN/TR 16151
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
Třídicí znak:757729
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 16772
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek
Třídicí znak:757730
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 8192
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku
Třídicí znak:757731
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 11348-1
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN EN ISO 11348-2
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN EN ISO 11348-3
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN ISO 21338
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)
Třídicí znak:757735
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 16695
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu
Třídicí znak:757736
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 75 7737
Kvalita vod - Stanovení původců cerkáriové dermatitidy ve vodním prostředí
Třídicí znak:757737
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 17233
Kvalita vod - Návod pro hodnocení účinnosti a souvisících metrik migračních zařízení s použitím telemetrie
Třídicí znak:757738
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 17805
Kvalita vod - Vzorkování, zachycení a konzervace environmentální DNA z vody
Třídicí znak:757739
Účinnost od:1.12.2023

ČSN EN ISO 8692
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 8692
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 10710
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne
Třídicí znak:757741
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 10253
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum
Třídicí znak:757742
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 14442
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Třídicí znak:757743
Účinnost od:1.5.2008

TNI ISO/TR 11044
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
Třídicí znak:757744
Účinnost od:1.2.2011

ČSN 75 7746
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy
Třídicí znak:757746
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 20227
Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře
Třídicí znak:757747
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6341
Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity
Třídicí znak:757751
Účinnost od:1.6.2013

ČSN ISO 20665
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia
Třídicí znak:757753
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 14380
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)
Třídicí znak:757754
Účinnost od:1.9.2012

ČSN ISO 20666
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h
Třídicí znak:757757
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 19827
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus
Třídicí znak:757758
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 10872
Kvalita vod a půd - Stanovení toxického účinku vzorků sedimentů a půd na růst, plodnost a reprodukci Caenorhabditis elegans (Nematoda)
Třídicí znak:757759
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 15088
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)
Třídicí znak:757762
Účinnost od:1.6.2009

ČSN ISO 12890
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda
Třídicí znak:757763
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 7827
Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
Třídicí znak:757775
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 10634
Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
Třídicí znak:757776
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN ISO 10634
Kvalita vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757776
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.11.2019

TNI CEN ISO/TR 15462
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti
Třídicí znak:757782
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN ISO 23196
Kvalita vod - Výpočet koncentrací biologické ekvivalence (BEQ)
Třídicí znak:757783
Účinnost od:1.4.2024

ČSN EN 17211
Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně
Třídicí znak:757786
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 17218
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě
Třídicí znak:757787
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 17123
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod
Třídicí znak:757788
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 16503
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
Třídicí znak:757789
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 15972
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu
Třídicí znak:757790
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 16859
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
Třídicí znak:757791
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN ISO 8199
Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami
Třídicí znak:757810
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 7704
Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami
Třídicí znak:757812
Účinnost od:1.1.2024

ČSN EN ISO 7704
Kvalita vod - Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757812
Účinnost od:1.9.2023
Platnost ukončena:1.1.2024

ČSN EN ISO 19040-1
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 1: Screening estrogenů s použitím kvasinek (Saccharomyces cerevisiae)
Třídicí znak:757832
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN ISO 19040-2
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 2: Screening estrogenů s použitím kvasinek (A-YES, Arxula adeninivorans)
Třídicí znak:757832
Účinnost od:1.4.2023

ČSN EN ISO 19040-3
Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 3: Zkouška in vitro s použitím lidských buněk
Třídicí znak:757832
Účinnost od:1.4.2023

ČSN 75 7835
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli
Třídicí znak:757835
Účinnost od:1.4.2009

ČSN EN ISO 9308-1
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Třídicí znak:757836
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*A1 8.17

ČSN EN ISO 9308-2
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Třídicí znak:757836
Účinnost od:1.11.2014

ČSN 75 7837
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
Třídicí znak:757837
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7840
Kvalita vod - Stanovení atypických mykobakterií ve vodě
Třídicí znak:757840
Účinnost od:1.12.2022

ČSN EN ISO 16266-2
Kvalita vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Třídicí znak:757850
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN ISO 16266
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
Třídicí znak:757850
Účinnost od:1.10.2008

ČSN ISO 19250
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
Třídicí znak:757855
Účinnost od:1.5.2011
Změny:*Z1 6.13

ČSN EN ISO 14189
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
Třídicí znak:757865
Účinnost od:1.4.2017

ČSN ISO 10705-3
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody
Třídicí znak:757871
Účinnost od:1.12.2020

ČSN ISO 17995
Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
Třídicí znak:757875
Účinnost od:1.6.2021

ČSN ISO 17995
Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757875
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 11731
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.2.2018

ČSN ISO 11731-2
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.2.2018
Změny:*Z1 8.08

ČSN ISO 11731
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN ISO 19493
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích
Třídicí znak:757890
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN 14742
Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy
Třídicí znak:758008
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 14671
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného
Třídicí znak:758019
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 22032
Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
Třídicí znak:758056
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 14701-3
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 16720-1
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí
Třídicí znak:758065
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 15170
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:758066
Účinnost od:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 13714
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
Třídicí znak:758080
Účinnost od:1.5.2014

TNI CEN/TR 16788
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
Třídicí znak:758081
Účinnost od:1.9.2015

TNI CEN/TR 15252
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
Třídicí znak:758086
Účinnost od:1.8.2007

TNI CEN/TR 15809
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů
Třídicí znak:758110

ČSN ISO 24510
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům
Třídicí znak:759000
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 24511
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb
Třídicí znak:759001
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 24512
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb
Třídicí znak:759002
Účinnost od:1.4.2009

ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod
Třídicí znak:759010
Účinnost od:1.3.2012
Opravy:*1 4.13, *2 11.17
Změny:*Z1 8.17

ČSN ISO 20468-1
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně
Třídicí znak:759020
Účinnost od:1.10.2020

ČSN ISO 20761
Opětovné využití vody v městských oblastech - Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody - Hodnocené ukazatele a metody
Třídicí znak:759021
Účinnost od:1.5.2020

ČSN ISO 20426
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům
Třídicí znak:759022
Účinnost od:1.10.2020

ČSN ISO 16075-1
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy
Třídicí znak:759023
Účinnost od:1.1.2022

ČSN ISO 16075-2
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu
Třídicí znak:759023
Účinnost od:1.9.2021

ČSN ISO 16075-3
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 3: Součásti projektu pro opětovné využití pro závlahy
Třídicí znak:759023
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 16075-4
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 4: Monitoring
Třídicí znak:759023
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 16075-5
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy
Třídicí znak:759023
Účinnost od:1.8.2022

ČSN ISO 46001
Systémy managementu efektivního hospodaření s vodou - Požadavky s návodem k používání
Třídicí znak:759050
Účinnost od:1.6.2021

 
 
Reklama