Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 

bylo nalezeno 638 norem

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení
Třídicí znak:750000
Účinnost od:1.5.2009

ČSN 75 0000
Vodní hospodářství. Soustava norem ve vodním hospodářství. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750000
Účinnost od:1.7.1988
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN 75 0101
Vodní hospodářství - Základní terminologie
Třídicí znak:750101
Účinnost od:1.10.2003
Změny:*Z1 4.09

ČSN 75 0110
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
Třídicí znak:750110
Účinnost od:1.5.2010

ČSN 75 0120
Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
Třídicí znak:750120
Účinnost od:1.7.2009

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
Třídicí znak:750150
Účinnost od:1.6.2008
Změny:*Z1 2.13

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750150
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 1085
Čištění odpadních vod - Slovník
Třídicí znak:750160
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 1085
Čištění odpadních vod - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750160
Účinnost od:1.12.1998
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN 75 0161
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
Třídicí znak:750161
Účinnost od:1.11.2008
Změny:*Z1 2.13

ČSN EN 16323
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Třídicí znak:750162
Účinnost od:1.10.2014

ČSN ISO 6107-1
Jakost vod - Slovník - Část 1
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.8.2010

ČSN ISO 6107-2
Jakost vod - Slovník - Část 2
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.5.2009

ČSN ISO 6107-5
Jakost vody - Slovník - Část 5
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 6107-6
Jakost vod - Slovník - Část 6
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 6107-7
Jakost vod - Slovník - Část 7
Třídicí znak:750175
Účinnost od:1.5.2011

ČSN 75 0176
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody
Třídicí znak:750176
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:750210
Účinnost od:1.4.1999

ČSN 75 0250
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
Třídicí znak:750250
Účinnost od:1.10.2012
Opravy:*1 4.13

ČSN 75 0748
Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
Třídicí znak:750748
Účinnost od:1.4.2007

ČSN EN 14396
Pevně zabudované žebříky v šachtách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750749
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.5.2014

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.1.1993
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN 75 0905
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:750905
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN 75 2405
Vodohospodářská řešení vodních nádrží
Třídicí znak:752405
Účinnost od:1.5.2017

ČSN 75 2411
Zdroje požární vody
Třídicí znak:752411
Účinnost od:1.5.2004

ČSN EN 805
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Třídicí znak:755011
Účinnost od:1.9.2001
Opravy:*1 7.12
Změny:*Z1 1.11

ČSN EN 14801
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Třídicí znak:755013
Účinnost od:1.5.2007

ČSN 75 5025
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
Třídicí znak:755025
Účinnost od:1.8.1994

ČSN EN 15975-1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15975-2
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755030
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN 75 5050-1
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 75 5050-2
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.5.2016

ČSN 75 5050-3
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.4.2016
Opravy:*1 9.16

ČSN 75 5050
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755050
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN 75 5115
Jímání podzemní vody
Třídicí znak:755115
Účinnost od:1.7.2010
Změny:*Z1 12.12

ČSN 75 5115
Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755115
Účinnost od:1.9.1993
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN 75 5201
Navrhování úpraven vody
Třídicí znak:755201
Účinnost od:1.5.2010

ČSN 75 5201
Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755201
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 14095
Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755202
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 14095
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755202
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 14743+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755203
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14743
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755203
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14812+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755204
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14812
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755204
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14897+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755210
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14897
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755210
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14898+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755211
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14898
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Filtry s aktivními látkami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755211
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpací stanice
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpacie stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.10.1992
Platnost ukončena:1.5.2006

ČSN 75 5301
Vodárenské čerpací stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755301
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN 75 5355
Vodojemy
Třídicí znak:755355
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 1508
Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Třídicí znak:755356
Účinnost od:1.2.2000

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 12897
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755360
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
Třídicí znak:755401
Účinnost od:1.1.2008

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755401
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.1.2008

ČSN EN 1444
Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi
Třídicí znak:755406
Účinnost od:1.5.2003

TNI CEN/TR 16355
Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
Třídicí znak:755407
Účinnost od:1.5.2013

ČSN 75 5409
Vnitřní vodovody
Třídicí znak:755409
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 806-2
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 806-3
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 6.09

ČSN EN 806-4
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 806-5
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
Třídicí znak:755410
Účinnost od:1.8.2012

ČSN 75 5411
Vodovodní přípojky
Třídicí znak:755411
Účinnost od:1.5.2006
Změny:*Z1 9.17

ČSN 75 5411
Vodárenství. Vodovodní přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755411
Účinnost od:1.9.1994
Platnost ukončena:1.5.2006

ČSN EN 14506
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C
Třídicí znak:755412
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14451
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A
Třídicí znak:755413
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14452
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B
Třídicí znak:755414
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 12729
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
Třídicí znak:755415
Účinnost od:1.9.2003

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s nekruhovým přelivem (neomezeným) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s přívodem vzduchu a přelivem - Skupina A - Druh C
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755417
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13079
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D
Třídicí znak:755417
Účinnost od:1.9.2004
Opravy:UR 9.04

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755418
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C
Třídicí znak:755419
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN 13959
Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D
Třídicí znak:755420
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14453
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C
Třídicí znak:755421
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14454
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A
Třídicí znak:755422
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14455
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B
Třídicí znak:755423
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 14622
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F
Třídicí znak:755424
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14623
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G
Třídicí znak:755425
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 14367
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A
Třídicí znak:755426
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13433
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
Třídicí znak:755427
Účinnost od:1.10.2006

ČSN EN 13434
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
Třídicí znak:755428
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN 15096
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace
Třídicí znak:755429
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 15768
Indikace vodou vyluhovatelných organických látek z materiálů v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě metodou GC-MS
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755430
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN 75 5455
Výpočet vnitřních vodovodů
Třídicí znak:755455
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 75 5455
Výpočet vnitřních vodovodů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755455
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13076
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
Třídicí znak:755461
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 1717
Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
Třídicí znak:755462
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 13443-1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 mikronů do 150 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13443-2
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 mikronu do méně než 80 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13443-1+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.4.2008

ČSN EN 13443-2+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 µm do 80 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755463
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755464
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 14395-1
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:755465
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14652+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755466
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 14652
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755466
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup
Třídicí znak:755467
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755467
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 15161
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy
Třídicí znak:755468
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 15219+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755469
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 15219
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755469
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 15664-1
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 15664-2
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 15664-1+A1
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz
Třídicí znak:755470
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 16056
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí
Třídicí znak:755471
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 16057
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení
Třídicí znak:755472
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 16058
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda
Třídicí znak:755473
Účinnost od:1.1.2013

TNI CEN/TR 16364
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
Třídicí znak:755474
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15848
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
Třídicí znak:755480
Účinnost od:1.10.2010

ČSN 75 5490
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
Třídicí znak:755490
Účinnost od:1.12.2001

ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
Třídicí znak:755630
Účinnost od:1.7.1999

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 16401
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru
Třídicí znak:755632
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 16399
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755633
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16400
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755634
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16380
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný
Třídicí znak:755635
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16381
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755636
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 15032+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 15032
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15072+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15073+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 16038
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755651
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 16037
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755660
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 12901
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice
Třídicí znak:755701
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN 12902
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení
Třídicí znak:755702
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 12903
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí
Třídicí znak:755703
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12903
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755703
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12904
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk
Třídicí znak:755704
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
Třídicí znak:755705
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755705
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza
Třídicí znak:755706
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755706
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál
Třídicí znak:755707
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755707
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12909
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit
Třídicí znak:755709
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12909
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755709
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12910
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek
Třídicí znak:755710
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12910
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755710
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek
Třídicí znak:755711
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755711
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt
Třídicí znak:755712
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755712
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12913
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina
Třídicí znak:755713
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12913
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit
Třídicí znak:755714
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755714
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755715
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13753
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý
Třídicí znak:755718
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 13753
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755718
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 14369
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým
Třídicí znak:755719
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 16070
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit
Třídicí znak:755720
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 13754
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
Třídicí znak:755721
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 13754
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755721
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13752
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 13752
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13752
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755722
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 14368
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým
Třídicí znak:755723
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
Třídicí znak:755725
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755725
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 15795
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany
Třídicí znak:755800
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 878
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý
Třídicí znak:755801
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 881
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)
Třídicí znak:755802
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755803
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 883
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý
Třídicí znak:755804
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 888
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Třídicí znak:755806
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 889
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
Třídicí znak:755807
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755808
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
Třídicí znak:755809
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 1405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Třídicí znak:755810
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Třídicí znak:755811
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1407
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Třídicí znak:755812
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Třídicí znak:755813
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Třídicí znak:755814
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 1410
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Třídicí znak:755815
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 885
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755817
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 886
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý
Třídicí znak:755818
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755819
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 935
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)
Třídicí znak:755820
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 14664
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický
Třídicí znak:755821
Účinnost od:1.8.2005

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 1197
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755823
Účinnost od:1.6.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13194
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755829
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12672
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755830
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12876
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755831
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 1278
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon
Třídicí znak:755832
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755833
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755834
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755835
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755836
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755837
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755838
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755839
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 12678
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755840
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755841
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12932
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755842
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755843
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16370
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán
Třídicí znak:755848
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.7.2009
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 12671
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755849
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 12518
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755850
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý
Třídicí znak:755851
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755852
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2009

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755853
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755855
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN EN 1198
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755856
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1199
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný
Třídicí znak:755857
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1200
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný
Třídicí znak:755858
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1201
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný
Třídicí znak:755859
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1202
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný
Třídicí znak:755860
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1203
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný
Třídicí znak:755861
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1204
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý
Třídicí znak:755862
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN 1205
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný
Třídicí znak:755863
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1206
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný
Třídicí znak:755864
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1207
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný
Třídicí znak:755865
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1208
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý
Třídicí znak:755866
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1210
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný
Třídicí znak:755867
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1211
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný
Třídicí znak:755868
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 1212
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný
Třídicí znak:755869
Účinnost od:1.11.2005

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755870
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755871
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755872
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755873
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755874
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755875
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12122
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku
Třídicí znak:755876
Účinnost od:1.2.2006

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755877
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755878
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755879
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755880
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755881
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 13176
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755882
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 13177
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol
Třídicí znak:755883
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755884
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755885
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 973
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů
Třídicí znak:755886
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 15028
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755887
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15041
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755888
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý a uhličitan vápenato-hořečnatý - Metody zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755889
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 1017+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755890
Účinnost od:1.4.2015
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN 1018+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Opravy:*1 8.08, *2 5.10

ČSN EN 1018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755891
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 15030+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Opravy:*1 5.10

ČSN EN 15030
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755892
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 16409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno
Třídicí znak:755893
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15039
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755894
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755895
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 15482
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755896
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 14805
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií
Třídicí znak:755897
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 16003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý
Třídicí znak:755898
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 16004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý
Třídicí znak:755899
Účinnost od:1.6.2012

ČSN 75 5911
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Třídicí znak:755911
Účinnost od:1.5.1995
Změny:*Z1 3.07

TNI CEN/TR 16928
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
Třídicí znak:756020
Účinnost od:1.1.2018

ČSN 75 6081
Žumpy
Třídicí znak:756081
Účinnost od:1.5.2007

ČSN 75 6081
Žumpy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756081
Účinnost od:1.12.1995
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.5.2012
Opravy:*1 4.13

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.11.2004
Změny:*1 3.97, *2 4.99, *Z3 3.03

ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756101
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.5.2012
Opravy:*1 3.05, *2 6.08, *3 9.08

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh
Třídicí znak:756109
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 752-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 5.97

ČSN EN 752-2
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-4
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008
Opravy:UR 12.98

ČSN EN 752-5
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-6
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752-7
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 752
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 752
Odvodňovací systémy vně budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756110
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 1671
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
Třídicí znak:756111
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN 1091
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
Třídicí znak:756112
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.8.2016
Změny:*Z1 9.10

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756114
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 12889
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Třídicí znak:756115
Účinnost od:1.3.2001

ČSN EN 13508-1
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 2: Kódovací systém pro optickou inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756116
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 15885
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756121
Účinnost od:1.9.2011

ČSN 75 6190
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Třídicí znak:756190
Účinnost od:1.12.2001
Změny:*Z1 6.04

ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Třídicí znak:756230
Účinnost od:1.7.1998

ČSN 75 6261
Dešťové nádrže
Třídicí znak:756261
Účinnost od:1.10.2004
Opravy:*1 9.06

ČSN 75 6261
Dešťové nádrže
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756261
Účinnost od:1.12.1997
Platnost ukončena:1.10.2004
Opravy:1.98

ČSN EN 476
Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.9.2011

ČSN EN 476
Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756301
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 13380
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756304
Účinnost od:1.7.2002

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756305
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na specielně navržené stavební dílce stok a kanalizačních přípojek pro bezvýkopové technologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756305
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.7.2005

ČSN 75 6306
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou
Třídicí znak:756306
Účinnost od:1.12.2005

ČSN 75 6307
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756307
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 16506
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Třídicí znak:756308
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 16397-1
Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky
Třídicí znak:756320
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 16397-2
Poddajné spojky - Část 2: Vlastnosti a zkoušení poddajných spojek, přechodů a pouzder s kovovým páskem
Třídicí znak:756320
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.11.2014

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.8.2006
Opravy:UR 11.96
Změny:*1 11.98

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756401
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.10.2017

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756402
Účinnost od:1.3.1998
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12255-1
Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-3
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-4
Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-5
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12255-6
Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-7
Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-8
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-9
Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.4.2003

ČSN EN 12255-10
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-11
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2002

ČSN EN 12255-12
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 12255-13
Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.10.2003

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.5.2005

ČSN EN 12255-14
Čistírny odpadních vod - Část 14: Hygienizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.1.2005

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 12255-16
Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
Třídicí znak:756403
Účinnost od:1.7.2006

ČSN CEN/TR 12566-2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2006

ČSN CEN/TR 12566-5
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-1 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2001
Platnost bude ukončena:31.5.2018
Změny:*A1 5.05, *Z2 8.17

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2009
Opravy:*1 11.06

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12566-4
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.7.2008
Platnost bude ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-6 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-6
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2013
Platnost bude ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 12566-7 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 12566-7
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.10.2013
Platnost bude ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN EN 12566-3+A1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12566-3+A2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Třídicí znak:756404
Účinnost od:1.3.2014
Platnost bude ukončena:31.5.2018
Změny:*Z2 9.17

ČSN 75 6406
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
Třídicí znak:756406
Účinnost od:1.5.1996

ČSN 75 6415
Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
Třídicí znak:756415
Účinnost od:1.11.2001

ČSN 75 6505
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Třídicí znak:756505
Účinnost od:1.8.1991

ČSN EN 858-2
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
Třídicí znak:756510
Účinnost od:1.1.2004

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.1.2009

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1825-1
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 1825-2
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.8.2003

ČSN 75 6560
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
Třídicí znak:756560
Účinnost od:1.4.2016

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.2.2014
Změny:*Z1 10.15

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN EN 12056-1
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-2
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Opravy:*1 11.01
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-3
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03, *Z2 1.14

ČSN EN 12056-4
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12056-5
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
Třídicí znak:756760
Účinnost od:1.7.2001
Změny:*Z1 5.03

ČSN EN 12109
Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy
Třídicí znak:756761
Účinnost od:1.8.2000

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-2 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756762
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN 75 6790
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
Třídicí znak:756790
Účinnost od:1.12.2001

ČSN EN 13508-1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 13508-1
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 13508-2
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.1.2012
Opravy:*1 9.07

ČSN EN 13508-2+A1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Třídicí znak:756901
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 14654-1
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 14654-1
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2015

ČSN EN 14654-2
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace
Třídicí znak:756902
Účinnost od:1.9.2013

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Třídicí znak:756909
Účinnost od:1.11.2004

ČSN 75 6909
Zkoušky vodotěsnosti stok
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756909
Účinnost od:1.2.1996
Platnost ukončena:1.11.2004
Změny:*1 4.99

ČSN P ISO/TS 13530
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod
Třídicí znak:757010
Účinnost od:1.3.2010

ČSN P CEN/TS 16800
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.10.2017

ČSN P CEN/TS 16800
Návod pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757011
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 16493
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
Třídicí znak:757012
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 16164
Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů
Třídicí znak:757013
Účinnost od:1.9.2013

ČSN ISO 29201
Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod
Třídicí znak:757014
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod
Třídicí znak:757015
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 17994
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami
Třídicí znak:757017
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 16101
Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení
Třídicí znak:757019
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 16260
Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí
Třídicí znak:757020
Účinnost od:1.5.2013

TNI 75 7021
Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
Třídicí znak:757021
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2013
Opravy:*1 12.13

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 5667-6
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 5667-13
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN ISO 5667-14
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN ISO 5667-15
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 5667-16
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN ISO 5667-23
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.10.2011

ČSN ISO 5667-5
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 5667-6
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN ISO 5667-11
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 5667-17
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 5667-21
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.9.2011

ČSN ISO 5667-22
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro provádění auditů odběru vzorků
Třídicí znak:757051
Účinnost od:1.7.2017

ČSN 75 7171
Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy
Třídicí znak:757171
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 75 7315
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou
Třídicí znak:757315
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757331
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 13052-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda
Třídicí znak:757332
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757333
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2015

ČSN EN 16421
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů
Třídicí znak:757335
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 15768
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Identifikace organických látek vyluhovatelných vodou metodou GC-MS
Třídicí znak:757336
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 16479
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
Třídicí znak:757340
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 75 7342
Kvalita vod - Stanovení teploty
Třídicí znak:757342
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 7027-1
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody
Třídicí znak:757343
Účinnost od:1.2.2017

ČSN 75 7358
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace
Třídicí znak:757358
Účinnost od:1.6.2013

ČSN 75 7360
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm
Třídicí znak:757360
Účinnost od:1.7.2013

TNI 75 7364
Kvalita vod - Stanovení barvy pitné vody
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.2.2014

ČSN EN ISO 7887
Kvalita vod - Stanovení barvy
Třídicí znak:757364
Účinnost od:1.8.2012

ČSN ISO 10523
Jakost vod - Stanovení pH
Třídicí znak:757365
Účinnost od:1.3.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7367
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
Třídicí znak:757367
Účinnost od:1.4.2011

ČSN 75 7385
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie
Třídicí znak:757385
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 11885
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Třídicí znak:757387
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN ISO 17294-2
Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
Třídicí znak:757388
Účinnost od:1.4.2017

ČSN ISO 15923-1
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí
Třídicí znak:757389
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN ISO 10304-1
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
Třídicí znak:757391
Účinnost od:1.10.2009

ČSN ISO 17378-2
Kvalita vod - Stanovení arsenu a antimonu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757403
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 11206
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)
Třídicí znak:757411
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 14403-1
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN ISO 14403-2
Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7415
Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů po destilaci - Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická
Třídicí znak:757415
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7422
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757422
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN ISO 12846
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
Třídicí znak:757439
Účinnost od:1.12.2012

ČSN 75 7455
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757455
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 17289
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem
Třídicí znak:757461
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 5814
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou
Třídicí znak:757463
Účinnost od:1.6.2013

ČSN 75 7477
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým
Třídicí znak:757477
Účinnost od:1.4.2010
Opravy:*1 5.10

ČSN ISO 22743
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757478
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P ISO/TS 17379-2
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
Třídicí znak:757480
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7481
Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
Třídicí znak:757481
Účinnost od:1.4.2011

TNI 75 7507
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Třídicí znak:757507
Účinnost od:1.3.2015

ČSN 75 7509
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Třídicí znak:757509
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 11349
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:757510
Účinnost od:1.9.2011

TNI 75 7521
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.3.2013

ČSN ISO 15705
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.10.2008

ČSN ISO 6060
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
Třídicí znak:757522
Účinnost od:1.1.2009
Opravy:*1 6.10
Změny:*Z1 3.10

ČSN ISO 29441
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí
Třídicí znak:757526
Účinnost od:1.9.2011

TNI 75 7531
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Třídicí znak:757531
Účinnost od:1.12.2012

ČSN ISO 16265
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757533
Účinnost od:1.12.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7536
Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)
Třídicí znak:757536
Účinnost od:1.4.2011

ČSN ISO 28540
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757556
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 16691
Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757557
Účinnost od:1.4.2016

ČSN ISO 11423-1
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 11423-2
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 16161
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod
Třídicí znak:757573
Účinnost od:1.2.2013

ČSN ISO 20179
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí
Třídicí znak:757574
Účinnost od:1.9.2006

ČSN ISO 27108
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757579
Účinnost od:1.4.2013
Změny:*Z1 2.14

ČSN ISO 21458
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí
Třídicí znak:757582
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 25101
Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757586
Účinnost od:1.4.2010

ČSN P ISO/TS 11370
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)
Třídicí znak:757588
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 24293
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
Třídicí znak:757589
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 17858
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757591
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P ISO/TS 28581
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757592
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 12010
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
Třídicí znak:757593
Účinnost od:1.12.2014

ČSN P CEN/TS 16692
Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem
Třídicí znak:757594
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 16694
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757595
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 16693
Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757596
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN ISO 17943
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
Třídicí znak:757597
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 18635
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
Třídicí znak:757598
Účinnost od:1.11.2016

ČSN 75 7600
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
Třídicí znak:757600
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN ISO 11704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757608
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 10704
Kvalita vod - Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
Třídicí znak:757609
Účinnost od:1.3.2016

ČSN 75 7613
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Třídicí znak:757613
Účinnost od:1.10.2014

ČSN 75 7615
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
Třídicí znak:757615
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN ISO 9697
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy
Třídicí znak:757616
Účinnost od:1.1.2018

ČSN 75 7622
Kvalita vod - Stanovení radia 226
Třídicí znak:757622
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 75 7623
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
Třídicí znak:757623
Účinnost od:1.4.2009

ČSN 75 7625
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
Třídicí znak:757625
Účinnost od:1.4.2010

ČSN 75 7627
Kvalita vod - Stanovení olova 210
Třídicí znak:757627
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 10703
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
Třídicí znak:757630
Účinnost od:1.10.2008
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN ISO 9698
Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity tritia - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757635
Účinnost od:1.10.2011
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Třídicí znak:757636
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 13160
Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
Třídicí znak:757637
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN ISO 13161
Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa
Třídicí znak:757638
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 16698
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod
Třídicí znak:757700
Účinnost od:1.5.2016

ČSN 75 7701
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
Třídicí znak:757701
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN ISO 10870
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu
Třídicí znak:757703
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 15910
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami
Třídicí znak:757705
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 13946
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757707
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14757
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
Třídicí znak:757708
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN ISO 16665
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování
Třídicí znak:757709
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 75 7712
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu
Třídicí znak:757712
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7713
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu
Třídicí znak:757713
Účinnost od:1.12.2015

ČSN 75 7714
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
Třídicí znak:757714
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7715
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Třídicí znak:757715
Účinnost od:1.7.2015

ČSN 75 7717
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
Třídicí znak:757717
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 15708
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Třídicí znak:757719
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 15843
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek
Třídicí znak:757725
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 16039
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer
Třídicí znak:757726
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 16870
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer
Třídicí znak:757727
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 16150
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod
Třídicí znak:757728
Účinnost od:1.12.2012

TNI CEN/TR 16151
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
Třídicí znak:757729
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 16772
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek
Třídicí znak:757730
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 8192
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku
Třídicí znak:757731
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 11348-1
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 11348-2
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 11348-3
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009

ČSN ISO 21338
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)
Třídicí znak:757735
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 16695
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu
Třídicí znak:757736
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN ISO 8692
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 8692
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 10710
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne
Třídicí znak:757741
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 10253
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum
Třídicí znak:757742
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 14442
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Třídicí znak:757743
Účinnost od:1.5.2008

TNI ISO/TR 11044
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
Třídicí znak:757744
Účinnost od:1.2.2011

ČSN 75 7746
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy
Třídicí znak:757746
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 20227
Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře
Třídicí znak:757747
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6341
Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity
Třídicí znak:757751
Účinnost od:1.6.2013

ČSN ISO 20665
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia
Třídicí znak:757753
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 14380
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)
Třídicí znak:757754
Účinnost od:1.9.2012

ČSN ISO 20666
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h
Třídicí znak:757757
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 19827
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus
Třídicí znak:757758
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 15088
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)
Třídicí znak:757762
Účinnost od:1.6.2009

ČSN ISO 12890
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda
Třídicí znak:757763
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 7827
Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
Třídicí znak:757775
Účinnost od:1.8.2013

TNI CEN ISO/TR 15462
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti
Třídicí znak:757782
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 16503
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
Třídicí znak:757789
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 15972
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu
Třídicí znak:757790
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 16859
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
Třídicí znak:757791
Účinnost od:1.9.2017

ČSN 75 7835
Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli
Třídicí znak:757835
Účinnost od:1.4.2009

ČSN EN ISO 9308-1
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Třídicí znak:757836
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*A1 8.17

ČSN EN ISO 9308-2
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
Třídicí znak:757836
Účinnost od:1.11.2014

ČSN 75 7837
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
Třídicí znak:757837
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN ISO 16266
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
Třídicí znak:757850
Účinnost od:1.10.2008

ČSN ISO 19250
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
Třídicí znak:757855
Účinnost od:1.5.2011
Změny:*Z1 6.13

ČSN EN ISO 14189
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
Třídicí znak:757865
Účinnost od:1.4.2017

ČSN ISO 17995
Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
Třídicí znak:757875
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 11731
Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.2.2018

ČSN ISO 11731-2
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.2.2018
Změny:*Z1 8.08

ČSN ISO 11731
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757881
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.2.2018

ČSN EN ISO 19493
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích
Třídicí znak:757890
Účinnost od:1.1.2008

ČSN EN 14742
Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy
Třídicí znak:758008
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 14671
Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného
Třídicí znak:758019
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN ISO 22032
Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
Třídicí znak:758056
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 14701-3
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
Třídicí znak:758061
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 16720-1
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí
Třídicí znak:758065
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 15170
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:758066
Účinnost od:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 13714
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
Třídicí znak:758080
Účinnost od:1.5.2014

TNI CEN/TR 16788
Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
Třídicí znak:758081
Účinnost od:1.9.2015

TNI CEN/TR 15252
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
Třídicí znak:758086
Účinnost od:1.8.2007

TNI CEN/TR 15809
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů
Třídicí znak:758110

ČSN ISO 24510
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům
Třídicí znak:759000
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 24511
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb
Třídicí znak:759001
Účinnost od:1.4.2009

ČSN ISO 24512
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb
Třídicí znak:759002
Účinnost od:1.4.2009

ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod
Třídicí znak:759010
Účinnost od:1.3.2012
Opravy:*1 4.13, *2 11.17
Změny:*Z1 8.17

Témata 2018

Technické normy

Hledání:


Tipy pro projektanty

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely