Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0150
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water management - Terminology of water supply
Třídicí znak:750150
Schválena:29.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:452 kB
Změny:*Z1 2.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2013
Věstník:2/2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama