Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6107-6
Jakost vod - Slovník - Část 6

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Vocabulary - Part 6
Třídicí znak:750175
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:272 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama