Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Determination of selected alkylphenols - Part 2: Gas chromatographic-mass spectrometric determination of alkylphenols, their ethoxylates and bisphenol A in non-filtered samples following solid-phase extraction and derivatisation
Třídicí znak:757568
Schválena:27.3.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:823 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama