Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16859
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and their environment
Třídicí znak:757791
Schválena:13.6.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1299 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama