Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5814
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method
Třídicí znak:757463
Schválena:25.3.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:579 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama