Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulfuric acid
Třídicí znak:755853
Schválena:13.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 899:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama