Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 24510
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the assessment and for the improvement of the service to users
Třídicí znak:759000
Schválena:24.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:523 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama