Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech


bylo nalezeno 36 norem

ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
Třídicí znak:755630
Účinnost od:1.7.1999

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15031
Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod - Koagulační činidla na bázi hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755631
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 16401
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlorid sodný používaný v systémech elektrochemické výroby chloru
Třídicí znak:755632
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 16399
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný
Třídicí znak:755633
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16400
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku
Třídicí znak:755634
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16380
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný
Třídicí znak:755635
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 16381
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný
Třídicí znak:755636
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 15032+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.11.2008

ČSN EN 15032
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina trichlorisokyanurová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755640
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15072+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755642
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15073+A1
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15073
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755643
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Ozon
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 15074
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755644
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15362
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755645
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15075
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755646
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15077
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755647
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15078
Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Kyselina sírová
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755648
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 15076
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755649
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 15513
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755650
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 16038
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755651
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15363
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755652
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 15514
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:755653
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 16037
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný
Třídicí znak:755660
Účinnost od:1.2.2013

 
 
Reklama