Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14812
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Chemical dosing systems - Pre-set dosing systems - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755204
Schválena:22.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.2.2008
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14812:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:264 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama