Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13443-1+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 1: Particle rating 80 µm to 150 µm - Require-ments for performances, safety and testing
Třídicí znak:755463
Schválena:25.2.2008
Vydána:1.3.2008
Účinnost od:1.4.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:362 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama