Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12901
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment for water intended for human consumption - Inorganic supporting and filtering materials - Definitions
Třídicí znak:755701
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama