Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12911
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese greensand
Třídicí znak:755711
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.12.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12911:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:219 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama