Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16493
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys
Třídicí znak:757012
Schválena:16.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:194 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama