Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate
Třídicí znak:755809
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 891:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2104 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama