Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1444
Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices
Třídicí znak:755406
Schválena:12.3.2003
Vydána:1.4.2003
Účinnost od:1.5.2003
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1444:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:401 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama