Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15088
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the acute toxicity of waste water to zebrafish eggs (Danio rerio)
Třídicí znak:757762
Schválena:20.4.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:847 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama