Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15219
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755469
Schválena:29.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.6.2008
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15219:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:269 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama