Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 75 7531
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

Zobrazit anotaci
Třídicí znak:757531
Schválena:30.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:207 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama