Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16698
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters
Třídicí znak:757700
Schválena:22.3.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6541 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama