Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7887
Kvalita vod - Stanovení barvy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Examination and determination of colour
Třídicí znak:757364
Schválena:14.6.2012
Vydána:1.7.2012
Účinnost od:1.8.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama