Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite
Třídicí znak:755890
Schválena:21.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:235 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama