Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12933
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment for water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Trichloroisocyanuric acid
Třídicí znak:755839
Schválena:29.7.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:489 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama