Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5411
Vodovodní přípojky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water servis branche pipes
Třídicí znak:755411
Schválena:24.3.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
Změny:*Z1 9.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2017
Věstník:9/2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:158 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama