Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13754
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Bentonite
Třídicí znak:755721
Schválena:13.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13754:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:166 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama