Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Třídicí znak:750210
Schválena:10.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1127 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama