Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12050-4 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 4: Nonreturn valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter
Poznámka:S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-4 (75 6762) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756762
Schválena:18.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.11.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1081 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama