Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN CEN/TR 12566-5
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pretreated Effluent Filtration systems
Třídicí znak:756404
Schválena:20.8.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1179 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama