Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method
Třídicí znak:755467
Schválena:20.4.2015
Vydána:1.5.2015
Účinnost od:1.6.2015
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama