Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 20: Guidance on the use of sampling data for decision making - Compliance with thresholds and classifications systems
Třídicí znak:757051
Schválena:16.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:521 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama