Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12873-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 1: Test method for factory made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials
Třídicí znak:757333
Schválena:25.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:580 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama