Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
Třídicí znak:755884
Schválena:15.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:298 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama