Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13508-1
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Investigation and assesment of drain and sewer systems outsider buildings - Part 1: General requirements
Třídicí znak:756901
Schválena:22.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:557 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama