Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5490
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings for farming animals - Installations inside buildings conveying stabling water for consumption
Třídicí znak:755490
Schválena:1.10.2001
Vydána:1.11.2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:133 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama