Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14189
Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Enumeration of Clostridium perfringens - Method using membrane filtration
Třídicí znak:757865
Schválena:6.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:301 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama