Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13843
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Requirements for establishing performance characteristics of quantitative microbiological methods
Třídicí znak:757015
Schválena:10.11.2017
Vydána:1.1.2018
Účinnost od:1.2.2018
Platnost ukončena:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3116 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama