Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5201
Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water supply branch. Design of drinking water treatement plants
Třídicí znak:755201
Schválena:30.12.1993
Vydána:1.7.1994
Účinnost od:1.8.1994
Platnost ukončena:1.5.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2142 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama