Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13077
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s nekruhovým přelivem (neomezeným) - Skupina A - Druh B

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A, type B
Třídicí znak:755416
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13077:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama